GREAT CALL SP. Z O.O. S.K.A. OTRZYMAŁ DOFINANASOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU ZA ŚRODKÓW POIR

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ DZIAŁANIE 3.4. „DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY”

Realizacja projektu w ramach działania:
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr Umowy: POIR.03.04.00-04-0242/20-00
Nazwa Beneficjenta: Great Call Sp. z o.o. S.K.A.
Wartość projektu: 122 912,64 zł w 100% finansowanych przez EFRR
Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020